Fizetési Meghagyás és Végrehajtás

Elektronikus Fizetési Meghagyás és Végrehajtás

Tartalomjegyzék

en

Amennyiben követelését érvényesítené, a fizetési meghagyásos eljárás lebonyolításában; amennyiben Önnel szemben érvényesítenek igényt, a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás megszerkesztésében és benyújtásában segítséget tudok nyújtani Önnek.

2010. június 1-óta a tartozások behajtásához szükséges fizetési meghagyást (FMH)  a jogi képviselővel rendelkező fél és jogi személy (Kft., Bt., stb.) kizárólag  elektronikus úton terjesztheti elő. A jogi képviselő a kérelmet elektronikus aláírásával látja el. A szükséges kérelem benyújtása esetén egy elektronikus felületen, automatizált módon indul az  eljárás. Emiatt a végrehajtók a korábbinál jóval hamarabb kopogtathatnak az adósok ajtaján: olyan ügyekre kerülhet pont két hónap alatt, amelyek korábban a bíróságon akár évekig elhúzódtak.

Milyen követelések érvényesíthetőek fizetési meghagyásos eljárás útján?

tartozás behajtás, követelés kezelés, követelés behajtás, koveteles behajtas, kintlévőség behajtás,adósság behajtás, cég tartozás, tartozás behajtása

A korábbi szabályozáshoz hasonlóan változatlanul csak fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíthetőek az egymillió forint összeget meg nem haladó, pénz fizetésére irányuló követelések. Az ezt meghaladó összegű követeléseket a jogosult választása szerint mind fizetési meghagyásos mind polgári peres eljárásban érvényesítheti. Fontos megjegyezni, hogy a követelés összegének meghatározásánál a főkövetelés járulékai (kamatok, költségek stb.) figyelmen kívül maradnak, vagyis ha a „tőkekövetelés” csupán a rárakódott késedelmi kamatokkal együtt, illetve azok miatt haladja meg az egymillió forintot, akkor az igény csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető. Változás, hogy a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásban – a korábbi, bírósági fizetési meghagyásos eljárással ellentétben – ingó dolog kiadása iránti igény nem érvényesíthető.

 

Hogyan zajlik az eljárás?

A fizetési meghagyásos eljárás megindítása – a korábbi szabályozástól eltérően – fő szabályként elektronikus úton, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara rendszerén keresztül, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott kérelem útján történik. Ügyvédeknek, illetőleg jogi személyeknek – pl. Kft., Rt., lakásszövetkezet – papír alapú ügyintézésre a továbbiakban nincsen lehetősége. A 2010. június eleji indulástól a 2010. év végéig mintegy 282 ezer fizetési meghagyásos eljárást kezdeményeztek, és ezek kapcsán közel 13 ezer végrehajtás indult. Jelentős eredményeket hozhat az új rendszer a körbetartozások számának mérséklésében. Az ilyen jellegű lejárt követelésekkel bajlódó kis- és középvállalkozások számára az elektronikus fizetési meghagyás a legoptimálisabb megoldást jelenti. A fizetési meghagyások kibocsátása néhány nap alatt megtörténik. A kérelmet a beérkezésétől számított 3 munkanapon belül elektronikusan rögzítik. A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb az elektronikus kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül, papír alapon bocsátja ki (küldi meg a kötelezettnek). A fizetési meghagyás az átvételétől számítottan 3-4 hét alatt jogerőre emelkedhet.

folyamatabra 

Amennyiben kérdése van, vagy időpontot szeretne kérni, az alábbi űrlap kitöltésével vegy fel velem a kapcsolatot.


Nyomtatás E-mail

Elérhetőségek

  • Cím: Laky Adolf utca 18
    Budapest
    1145
  • Telefon: +36 70 632 85 52 - Mobil
Web Analytics